Úvod

ZPRÁVY & UVEŘEJNĚNÍ

Zprávy

Uveřejnění

GLOBECORE Video CHANNEL

O GlobeCore

GlobeCore je jeden z předních světových strojírenských podniků. Zařízení, která vyrábíme pod obchodní značkou GlobeCore, se používá pro výrobu bitumenových emulzí, regeneraci a  čištění transformátorové oleje, smíchaní paliv, výrobu bionafty, emulgace prakticky všech typů výrobků.
Výrobní zařízení jsou umístěna ve východní Evropě.  Naše soupravy jsou úspěšně provozovány  ve více než sedmdesáti zemích po celém světě.   Obchodní síť podniku je zorganizována takovým způsobem, aby realizace zařízení byla vhodná  jak pro výrobce tak pro kupujícího.
Dnes GlobeCore je velký diversifikovaný podnik. Více  než 260 odborníků sladěně vykonávají svou práci, od řezání kovů do montáže a úplné kompletace zařízení.  Technické vybavení našeho závodu splňuje mezinárodní standardy:  robotnické plazmové řezání, automatický svářecí stroj a moderní stroje se softwarem.
Inženýři a technici podniku systematicky rozpracovávají nové vybavení  a modernizují stávající.  Ročně GlobeCore vyrábí stovky jednotek vybavení, které podléhá povinnému testování ve zkušební části závodu.
Stovky našich zákazníků svými recenzemi a děkovnými dopisy potvrzují, že pracujeme správným směrem. Po tak dlouhou dobu existence podniku jsme navázali hodně kontaktů a vytvořili obrovskou  databázi stalých zákazníků. Nezastavíme na tom. GlobeCore je otevřen pro potenciální klienty a zve Vás k návštěvě výroby.

OUR locations

Our clients

обновлено: Únor 21, 2018 автором: globecore