Bitumenová emulze : základní informace

Víte, co to je bitumenová emulze?   Pro co se používá, podmínky za kterých je vyrobena.   To vše a mnohem více se zaměří ve tem vyčerpávajícím materialu.

Obecně lze říci, že je použití emulzí zaklada na bázi výrobi různých předmětů, které nás obklopují. V jistém smyslu, dokonce aj mléko nebo krema na boty, je nejaka odruda emulze.Pokud mluvíme o bitumenových emulzí, můžeme říci, že tento druh systému “oleje ve vodě”, ve kterém jsou bitumenové částice zavedeného do vodné fáze, jako samostatné prvky. A aby se asfalt ne lepil v tomto médiu, aby neměly vzdělané konglomeráty, efektivně se využívaji rozlličny doplňky, také nazývané emulgátory.

Nemůžeme a ne napomenout, že bitumenová emulze umožňuje úspory ve zdrojích, ona je vhodná pro přepravu a skladování. Také, z nemalé důležitosti je aj to že asfaltová emulze predstavuje ekologicky čistý produkt, a technologie které jsou založeny na použití takovych emulze, vyznačující se ekonomikou a relativnou dostupnosti.УВБ-1 фото

Zpravidla, odborníci pracující s bitumenových emulzí, nějakým způsobem se potýkají s různými značkami asfaltu. Jako důsledek toho bitumenová emulze může se podstatně lišít v jeho vlastnosti a možnosti využití. Nesmíme zapomínat na rozpouštědla kteri se v malých množstvích přidávají do směsi, přičemž je třeba dbát, aby nepřišlo jak do přehnanecho rozpuštění, tak ani usazovani složek směsi.

 

Když začínáme rozhovor o vodě a bitumenové emulze, nemůžeme aby ne obraceli pozor že katjonske emulze ve srovnání s anijonskimi nejsou tak citlivé na množství vody, ktera se vhazuje do složeni. Anjonove emulze, na rozdíl, velmi aktivní a intenzivní reagují na kapaliny, ale ve skutečnosti na obsah velkého množství minerálních příměsí ve vodě. Když se mluví o kyselin, se používá kyselina octová v první řadě, ale mnoho firem se postupně vzdávají o provádění této kyseliny při výrobě bitumenových emulzí, neboť urychluje korozi koloidních mlýny. Někdy namísto kyseliny octovy mohou být použity kyseliny fosforečné.

Jako katalyzátor, který umožňuje získat bitumenových emulzí, běžně se používa chlorid vápenatý. S pomocí takovéto přísady je možné zvýšit viskozity a stability emulze. Je také velmi aktivně použitím různých polymerní přísady za účelem změny začatečnicho asfaltu. Taková aditiva ještě večim stupnem umožňuje zvýšení viskozity bitumenu. Kromě toho, ve vodné fázi se někdy přidává do speciální latex přísady.

Když mluvíme o základních charakteristik bitumenových emulzí, musím říci něco o usazovani, koalescence a flokulace. Usazování nebo sedimentace je proces zpětného pohybu asfaltu do emulze. Proces flokulace je spojena s sjednocení částic bitumenu do slepenců. Tento ukaz se lehce muže vyhnout  bežnym michanim bitumenové emulze, což vede k částečnému zotavení jeho vlastnosti..

Když mluvíme o tom, jak se bitumenové emulze vyrabi pak je první, na čem se mame zastavit – koloidní mlýn. Von propoušti vyhřívané asfalt a vodné fáze, a v nem se bitumen rozbije na množství drobných částic. Koloidní mlýny jsou hlavním nástrojem při výrobě bitumenových emulzí, vod kvaliti zařízení závisí do značné míry aj kvalita konečného produktu.

 

обновлено: Březen 21, 2016 автором: globecore