Články

Prosinec 29, 2015

Zvláštnosti modifikovaného bitumenu pro výrobu střešního primeru.

Pro založení základů střech se často používají materiály, které mohou mít na svém povrchu póry a neposkytovat dostatečnou adhezi se střešní krytinou. Pokud se mini díry nebudou včas zapravený, do nich se vsákne voda. To je nežádoucí, proto že při změně teplot a následném mrazu/tání se na povrchu vyskytují trhliny, a střešní krytina se rozpadá.

Za účelem odstranění nepříznivého vlivu poréznosti a zvýšení pevnosti adheze základu střechy se střešní krytinou obě...


Listopad 3, 2015

Společnost GlobeCore prezentovala své zařízení v Bulharsku

Od 18. do 24. října roku 2015 pro zástupce silničního a stavebního průmyslu a další zaintere-sované organizace Bulharska, se uskutečnila série prezentace zařízení společnostiGlobeCore.

Tyto akce se konaly v Sofii, Plovdivu, Ruse, Blagoevgradu a dalších městech. Zaměstnanci GlobeCore předložili lidí kteří se shromáždili materiál jak o společnosti tak i o vyráběných zařízení, vybavení pro výrobu emulze z bitumenu (typu UVB-1),zařízení modifikace bitume-nu polymery (typu UVB-2), stejně jako o laboratorních zařízeních.

Zájem zástupců Bulharska...


Říjen 15, 2015

Inovace dopravní stavby – jaké jsou výhody použití asfaltové emulze?

V oblasti dopravní stavby se stále více používá asfaltová emulze, která se zjevila aby nahradila asfalt. Tuto stahující látku vynalezli v USA a je už půl století úspěšně použitá na celém světě jako jedná ze složek materiálu pro dopravní stavbu.

Asfaltová emulze je spojující látkou před primerem. Fyzikální vlastnosti asfaltové emulze jsou takové, že nepotřebuje silného zahření před provozem, a rozděluje se po povrchu štěrku více rovnoměrně než obyčejný asfalt. Cena asfaltové emulze...


УВБ-2-Л

Laboratorní zařízení pro přípravu modifikovaných asfaltů

Modifikované asfalty se začaly objevovat v 60-tých letech minulého století.

Jejich vznik umožnil kratší období použití horních vrstev povrchy vozovek v důsledku zvýšení zatížení náprav dopravních prostředků a intenzitě dopravního provozu.

Tradiční asfaltobetoni již nejsou schopny splnit potřebné dlouhověkosti použití povrchy vozovek.

Protože jejich kvalita je určena hlavně charakteristikami asfaltových pojiv,  odvozený je závěr o vhodnosti nahrazení běžných asfaltu z asfaltami modifikovanich z polymeryma.

V první fázi so provedeny testy na účinnosti různých polymerů, stejně jako...


УВБ-1Л

Laboratorní zařízení pro výrobu bitumenových emulzí

V obecném připadé, laboratorní zařízení, umožňuje modelování v malém měřítku procesů, které se vyskytují v reálném světě. Přimo na takovem typu zařízení je 20-let minulého století byl nejprve získán takový materiál, jako je například asfaltové emulze.

Většina postupů pro jeho výroby je založen na emulgace bitumenu ve vodě, které se v laboratorních podmínkách, lze realizovat s pomocí:

– Mixeru s pádlem;
– Ultrazvukem;
– koloidním mlýnem;
– kombinovaným způsobem

Společnost Globe Core nabízí laboratoře,...


фото5

V Tanzanii začala pracovat první továrna na výrobu asfaltové emulze.

Dne 4. října v Dar-es-Salaamu (Tanzanie), bylo slavnostne zprovoznění prvního závodu na výrobu asfaltové emulze, která se skládá ze kompletnícho zařízení společnosti GlobeCore.

Význam této akce je skutečnost, že se osobně podílel na něm a náměstek ministra pro výstavbu venkovských a městských komunikací Ministerstva práce republiky Tanzanie Hassana Matimba (na obraze – v centru). Společně s ním, slavnostní pásku při otevírání preržizli Zástupci hostitelské společnosti: vykonny ředitel Gratian Nshekanabo a generální...


Фото3

Ve Vietnamu, uvedena je do provozu a úspěšně pracuje UVB-2 zařízení.

Dne 8. května, dokončeni jsou práce na uvedení zařízení do provozu a jeho optimalizace ve Vietnamu. V jedné budově organizace v této zemi bylo dodány zařízení typu UVB-2- (kapacity 22 m³ / h) pro modifikaci asfaltových polymerů.

Modifikované asfalty, získané v zařízeních UVB pod obchodní značkou GlobeCore, využiva se v konstrukci a opravy silnic, mostů a nadjezdů.

Zařízení tohoto typu jsou velmi vyhledávané vod podniku provozujícími silničních oprav a výstavbi asfaltové...


фото

GlobeCore prezentovali své zařízení v Srbsku a Makedoni

 Na začátku prosince 2014 zástupci GlobeCore byly v pracovní návštěvy v Bělehradu, Skopju a řadu dalších měst v Srbsku a Makedonii.

Na pozvání společnosti, , manažerka naší společnosti Antonina Sokhanj představila zařízení pro výrobu asfaltových emulzí a modifikovaných asfaltů.

Jako posluchači prezentace se zúčastnili zaměstnanci podniků zapojených do stavby a opravy a údržbu silnic, stejně jako při výrobě materiálů pro výstavbu silnic. Během prezentace, jiné než zařízení pro asfaltové emulze vyrobené...


Červen 12, 2015

Modifikované bitumeny a jeho druhy

V tomto článku ne budeme mluvit jen o základními typy modifikovaných bitumenu, už poskytneme a jeho základní vlastnosti,na které je třeba obratit pozornost při použití těchto stavebních materiálů.

  Hned je třeba poznamenat, že proces modifikace bitumenu je postup, kteri má za cíl zlepšení vlastností bitumenu na úkor přidáním speciálními aditivami v bitumenu. Vložení odpovídajících polymerů a přípravu modifikovaných bitumenu umožňuje zlepšení vlastností bitumenu, včetně: zvýšenou stabilitu při zvýšených teplotách a...


Červen 11, 2015

Bitumenová emulze : základní informace

Víte, co to je bitumenová emulze?   Pro co se používá, podmínky za kterých je vyrobena.   To vše a mnohem více se zaměří ve tem vyčerpávajícím materialu.

Obecně lze říci, že je použití emulzí zaklada na bázi výrobi různých předmětů, které nás obklopují. V jistém smyslu, dokonce aj mléko nebo krema na boty, je nejaka odruda emulze.Pokud mluvíme o bitumenových emulzí, můžeme říci, že tento druh systému “oleje ve vodě”, ve kterém...


обновлено: Červenec 13, 2017 автором: globecore