Články

Zvláštnosti modifikovaného bitumenu pro výrobu střešního primeru.

Pro založení základů střech se často používají materiály, které mohou mít na svém povrchu póry a neposkytovat dostatečnou adhezi se střešní krytinou. Pokud se mini díry nebudou včas zapravený, do nich se vsákne voda. To je nežádoucí, proto že při změně teplot a následném mrazu/tání se na povrchu vyskytují trhliny,...Read more»


Společnost GlobeCore prezentovala své zařízení v Bulharsku

Od 18. do 24. října roku 2015 pro zástupce silničního a stavebního průmyslu a další zaintere-sované organizace Bulharska, se uskutečnila série prezentace zařízení společnostiGlobeCore.

Tyto akce se konaly v Sofii, Plovdivu, Ruse, Blagoevgradu a dalších městech. Zaměstnanci GlobeCore předložili lidí kteří se shromáždili materiál jak o společnosti tak i o vyráběných...Read more»


Inovace dopravní stavby – jaké jsou výhody použití asfaltové emulze?

V oblasti dopravní stavby se stále více používá asfaltová emulze, která se zjevila aby nahradila asfalt. Tuto stahující látku vynalezli v USA a je už půl století úspěšně použitá na celém světě jako jedná ze složek materiálu pro dopravní stavbu.

Asfaltová emulze je spojující látkou před primerem. Fyzikální vlastnosti asfaltové emulze jsou takové,...Read more»


Laboratorní zařízení pro přípravu modifikovaných asfaltů

УВБ-2-Л

Modifikované asfalty se začaly objevovat v 60-tých letech minulého století.

Jejich vznik umožnil kratší období použití horních vrstev povrchy vozovek v důsledku zvýšení zatížení náprav dopravních prostředků a intenzitě dopravního provozu.

Tradiční asfaltobetoni již nejsou schopny splnit potřebné dlouhověkosti použití povrchy vozovek.

Protože jejich kvalita je určena hlavně charakteristikami asfaltových pojiv,  odvozený je...Read more»


Laboratorní zařízení pro výrobu bitumenových emulzí

УВБ-1Л

V obecném připadé, laboratorní zařízení, umožňuje modelování v malém měřítku procesů, které se vyskytují v reálném světě. Přimo na takovem typu zařízení je 20-let minulého století byl nejprve získán takový materiál, jako je například asfaltové emulze.

Většina postupů pro jeho výroby je založen na emulgace bitumenu ve vodě, které se v laboratorních...Read more»


V Tanzanii začala pracovat první továrna na výrobu asfaltové emulze.

фото5

Dne 4. října v Dar-es-Salaamu (Tanzanie), bylo slavnostne zprovoznění prvního závodu na výrobu asfaltové emulze, která se skládá ze kompletnícho zařízení společnosti GlobeCore.

Význam této akce je skutečnost, že se osobně podílel na něm a náměstek ministra pro výstavbu venkovských a městských komunikací Ministerstva práce republiky Tanzanie Hassana Matimba (na obraze...Read more»


Ve Vietnamu, uvedena je do provozu a úspěšně pracuje UVB-2 zařízení.

Фото3

Dne 8. května, dokončeni jsou práce na uvedení zařízení do provozu a jeho optimalizace ve Vietnamu. V jedné budově organizace v této zemi bylo dodány zařízení typu UVB-2- (kapacity 22 m³ / h) pro modifikaci asfaltových polymerů.

Modifikované asfalty, získané v zařízeních UVB pod obchodní značkou GlobeCore, využiva se v...Read more»


GlobeCore prezentovali své zařízení v Srbsku a Makedoni

фото

 Na začátku prosince 2014 zástupci GlobeCore byly v pracovní návštěvy v Bělehradu, Skopju a řadu dalších měst v Srbsku a Makedonii.

Na pozvání společnosti, , manažerka naší společnosti Antonina Sokhanj představila zařízení pro výrobu asfaltových emulzí a modifikovaných asfaltů.

Jako posluchači prezentace se zúčastnili zaměstnanci podniků zapojených do stavby a opravy...Read more»


Modifikované bitumeny a jeho druhy

V tomto článku ne budeme mluvit jen o základními typy modifikovaných bitumenu, už poskytneme a jeho základní vlastnosti,na které je třeba obratit pozornost při použití těchto stavebních materiálů.

  Hned je třeba poznamenat, že proces modifikace bitumenu je postup, kteri má za cíl zlepšení vlastností bitumenu na úkor přidáním speciálními aditivami...Read more»


Bitumenová emulze : základní informace

Víte, co to je bitumenová emulze?   Pro co se používá, podmínky za kterých je vyrobena.   To vše a mnohem více se zaměří ve tem vyčerpávajícím materialu.

Obecně lze říci, že je použití emulzí zaklada na bázi výrobi různých předmětů, které nás obklopují. V jistém smyslu, dokonce aj mléko nebo krema na...Read more»


обновлено: Březen 31, 2016 автором: globecore