Inovace dopravní stavby – jaké jsou výhody použití asfaltové emulze?

V oblasti dopravní stavby se stále více používá asfaltová emulze, která se zjevila aby nahradila asfalt. Tuto stahující látku vynalezli v USA a je už půl století úspěšně použitá na celém světě jako jedná ze složek materiálu pro dopravní stavbu.

Asfaltová emulze je spojující látkou před primerem. Fyzikální vlastnosti asfaltové emulze jsou takové, že nepotřebuje silného zahření před provozem, a rozděluje se po povrchu štěrku více rovnoměrně než obyčejný asfalt. Cena asfaltové emulze závisí na ceně surovin.

Tandem vibration roller compactor working on asphalt pavement

Ve stavbě silnic se asfaltová emulze používá také pro výstavbu asfaltového povrchu v podmínkách s vysokou vlhkostí nebo za nízké teploty, pro záplatování jam na bázi moderních technologií impregnace, pro studené zpracování během restaurátorských prácí, pro povrchovou úpravu opotřebovaných vrstev silnice atd. Asfaltovou emulzi je snadno používat pro vrstvený silniční povrch. Zpracování pomoci této spojující látky slouží k fakturnímu a strukturnímu obnovení vrstev, brání předčasnému zničení dálnic, poskytuje ochranu proti vodě, ke zlepšení přilnavosti pneumatiky vozidla s povrchem vozovky a také ke zvýšení trvanlivosti.

V důsledku použití asfaltové emulze povrch silnice dostane vynikající kvalitní vlastnosti jako jsou střihová stabilita a dlouhá životnost.

Asfaltová emulze určitě obsahuje bitumen a vodu v poměru 50 a 40%. Mezi další součásti lze poskytnout asi 3-5% pro směs sekundárního produktu zpracování bavlněné oleje s flotačním dehtem, 1% hydroxid sodný nebo draselný nebo jiné emulgátory.

Příprava asfaltové emulze se děli na dvě fázi: asfaltovou a vodní. Asfaltová fáze je směs asfaltu s různými doplňky (přísady, ředidla atd.). Vodní fáze – to je přidání emulgátorů do vody pro vytvoření emulze. Tato fáze zařazuje přípravu emulgátoru z části směsi tukové hmoty v podobě sekundárního produktu zpracování bavlněné oleje a flotačního dehtu, za stalého míchaní s zahřátým roztokem ve vodě hydroxidu sodného nebo hydroxidu draselného až do úplného rozpuštění těchto směsí.

V důsledku toho obě složky přes speciální dávkovač jsou vedeny uvnitř speciálního zařízení pro míchání, vybaveného koloidním mlýnem, který má rychlost otáčení asi 6 tisíc otáček za minutu. Bitumen je rozemílán do částic velikosti mikronu, které spadají do bublin emulzní vody a jsou suspendovány. Výsledný produkt míchání se nazývá asfaltová emulze.

Hlavní výhodou jejího použití je šetření zdrojů a energie. Celkové náklady práce jsou sníženy v důsledku zvýšené životnosti asfaltové emulze za povětrnostních podmínek od jara do pozdního podzimu. Kromě toho technologie použití asfaltové emulze pro vytvoření silnice je ekologický čistá, nejsou žádné výhozy do atmosféry od rozpouštědel, a také není nebezpečí výbuchu při zpracovaní a přepravě asfaltového roztoku.

Asfaltová emulze zlepšuje pružnost, pevnost, adhezní vlastnosti povrchové vrstvy vozovek, snižuje citlivost ke kolísání teploty a je kvalitní produkt moderního chemického průmyslu.

 

 

обновлено: Březen 21, 2016 автором: globecore