Laboratorní zařízení pro přípravu modifikovaných asfaltů

Modifikované asfalty se začaly objevovat v 60-tých letech minulého století.

Jejich vznik umožnil kratší období použití horních vrstev povrchy vozovek v důsledku zvýšení zatížení náprav dopravních prostředků a intenzitě dopravního provozu.

Tradiční asfaltobetoni již nejsou schopny splnit potřebné dlouhověkosti použití povrchy vozovek.

Protože jejich kvalita je určena hlavně charakteristikami asfaltových pojiv,  odvozený je závěr o vhodnosti nahrazení běžných asfaltu z asfaltami modifikovanich z polymeryma.

V první fázi so provedeny testy na účinnosti různých polymerů, stejně jako hledání nejlepší technologie pro jejich sladění s bitumenem s pomocí laboratorijsih zařízení.

V průběhu doby, výsledky byly systemizovány, ale vědecký výzkum v oblasti modifikovaných asfaltů se ani dnes nezastaví.

Společnost GlobeCore nabízí výzkumnim laboratoře, výzkumnim ústavyma a průmyslovym podnikami, které jsou specializovaná na výrobu asfaltobetonovich směs, výstavbu a opravy silnic, mostů a nadjezdů, laboratorní vybavení typu UMB-L. Tyto přístroje jsou určeny k vytvoření receptu pro modifikovaný asfalti a k provádění řadu experimentů.

УВБ-2-Л

Přístroj pracuje na zásadě Vortex míchání ve stejnou dobu dispergovany bitumenu a polymeru, které je dosaženo na úkoru použití koloidního mlýnu.

Výhody laboratornich zařízení typu UMB-L ochranných známek GlobeCore jsou:

– Schopnost vykonávat experimenty přímo ve výrobní oblasti;

– Získání experimentálních vzorků modifikovaných asfaltů s kapacitou do 12 litrů v jedné operaci;

– Získání vzorky modifikovaných asfaltů pro laboratorní analýzu bez velkých spotřeby výchozích materiálů (asfaltu, polymeru, adhezních přísady, změkčovadla, atd);

– Možnost přidání tekuté složky v postupu modifikovaných asfaltů;

Provozní optimalizace technologického postupu modifikovaných asfaltů při určování množství doplňkových látek nutných k modifikaci;

– Možnost doručování jako jednotlivých zařízení, jakož i s kompletní zařízení, určených pro přípravu modifikovaných asfaltů v průmyslovém měřítku;

– Možnost získání doporučení od vysoce kvalifikovaných odborníků v fázi výběru a během používání zařízení;

– Komfortní použití.

обновлено: Březen 21, 2016 автором: globecore