Laboratorní zařízení pro výrobu bitumenových emulzí

V obecném připadé, laboratorní zařízení, umožňuje modelování v malém měřítku procesů, které se vyskytují v reálném světě. Přimo na takovem typu zařízení je 20-let minulého století byl nejprve získán takový materiál, jako je například asfaltové emulze.

Většina postupů pro jeho výroby je založen na emulgace bitumenu ve vodě, které se v laboratorních podmínkách, lze realizovat s pomocí:

– Mixeru s pádlem;
– Ultrazvukem;
– koloidním mlýnem;
– kombinovaným způsobem

Společnost Globe Core nabízí laboratoře, vědecko-výzkumné ústavy a průmyslové podniky, které se specializují na výrobu živičných materiálů, laboratorní zařízení typu UVB-1L, je určen pro:

– Výroba a testování recepty na asfaltových emulzí;
– Výroba laboratorních vzorků z asfaltové emulze;

Princip činnosti těchto zařízení je založena na asfaltových částicích vkládáních mezi rotorem a statorem koloidního mlýnu v spáry 0,5 mm, a vytváření, na hranici separace vodné a fáze z bitumenu, vrstvy povrchově aktivních hmoti.

Použití koloidních mlýnů umožňuje získat velmi stabilní produkt, který což není vždy možné v případě použití běžného mixéru s pádlem (není dosaženo potřebné broušení bitumenu) a ultrazvukové vibrace (vyžaduje předchozí jemné strouhání asfaltu).

УВБ-1ЛVýhody zařízení typu UVB-1L ochranných známek Globe Core jsou:
– Kontrola kvality získanich vzorku bez velkých výdajů výchozích materiálů (bitumenu,vody,emulgátoru,atd.)

– Výroba ukázkovich vzorku kationtových a aniontových bitumenovich emulze s maximální kapacitou 20 l / min;

– Zkoušeni charakteristiky materiálu na vložení do ní různých aditiv k modifikaci;

– Schopnost dodávani jak individuálních zařízení, jakož i aj v sadě s bitumen – emulzní ch zařízení vyhrazených k získání produktů v průmyslovém měřítku;

– Práce v poloautomatickém režimu;

– Zařízení může být užitečná zejména pro výrobce asfaltových emulzí, které vyrabijo recepty v souladu s místními požadavkami;

– Možnost získání doporučení od vysoce kvalifikovaných odborníků v fázi výběru a během používání zařízení;

– Komfortní použití.

 

 

 

 

 

 

обновлено: Březen 21, 2016 автором: globecore