Společnost GlobeCore prezentovala své zařízení v Bulharsku

Od 18. do 24. října roku 2015 pro zástupce silničního a stavebního průmyslu a další zaintere-sované organizace Bulharska, se uskutečnila série prezentace zařízení společnostiGlobeCore.

Tyto akce se konaly v Sofii, Plovdivu, Ruse, Blagoevgradu a dalších městech. Zaměstnanci GlobeCore předložili lidí kteří se shromáždili materiál jak o společnosti tak i o vyráběných zařízení, vybavení pro výrobu emulze z bitumenu (typu UVB-1),zařízení modifikace bitume-nu polymery (typu UVB-2), stejně jako o laboratorních zařízeních.

Zájem zástupců Bulharska o zařízení GlobeCore není náhodný. Za prvé, poptávka po konzu-maci emulze z bitumenu a modifikovaného bitumenu v této zemi stále roste. Za druhé, od roku 2009 ve m. Varna úspěšně se provozuje závod na výrobu modifikovaného bitumenu, který byl dokončen vybavením naše společnosti

Prezentace se zúčastnili jak technické odborníci tak i vedoucí silničních a stavebních organiza-ce. Po skončení oficiální části akce, všichni účastníci byli schopni získat úplné odpovědi na otázky technického charakteru od inženýre konstruktéra společnosti GlobeCore.

Naše společnost děkuje bulharským kolegům za jejich zájem a vřelé přivítání, a doufá na další spolupráce.

 

 

 

 

 

обновлено: Březen 21, 2016 автором: globecore