Ve Vietnamu, uvedena je do provozu a úspěšně pracuje UVB-2 zařízení.

Dne 8. května, dokončeni jsou práce na uvedení zařízení do provozu a jeho optimalizace ve Vietnamu. V jedné budově organizace v této zemi bylo dodány zařízení typu UVB-2- (kapacity 22 m³ / h) pro modifikaci asfaltových polymerů.

Фото3Modifikované asfalty, získané v zařízeních UVB pod obchodní značkou GlobeCore, využiva se v konstrukci a opravy silnic, mostů a nadjezdů.

Zařízení tohoto typu jsou velmi vyhledávané vod podniku provozujícími silničních oprav a výstavbi asfaltové vozovky, hydroizolace budov a umístění měkkých střech.

обновлено: Březen 21, 2016 автором: globecore