Zařízení na výrobu bitumenových emulzí UVB-1 (2 m3/ hod)

Technické specifikace Hodnota
Maximální výkon (včetně přípravné doby), m3/ hod 2*
Spotřeba bitumenu, m3/ hod (neméně) 1,5
Spotřeba vody, m3/ hod 0,6-1,5*
Spotřeba ředidla, dm3/ hod 0-50*
Spotřeba kyseliny, dm3/ hod 5-20*
Spotřeba emulgátoru, dm3/ hod 5-20*
Spotřeba adhezní přísady, dm3/ hod 1-20*
Tlak bitumenu u vchodu do zařízení, max MPa 0,2
Tlak bitumenu podávaného do směšovače, MPa 1,4-1,6
Tlak vodné fáze podávané do směšovače, MPa 0,2
Teplota bitumenu u vchodu do zařízení, ºC 140-160
Teplota vody u vchodu do zařízení, ºC 40-60*
Výška zdvihu emulze po instalaci, m (ne více) 15
Stanovený výkon, kW (ne více) 17
Napětí silových obvodů při 50Hz, V 380
Tlak stlačeného vzduchu, bar 4-6
Spotřeba vzduchu, dm3/ min 250
Velikostní rozměry (délka/ šířka/ výška), mm 2340/ 2080/ 2080
Hmotnost, kg (ne více) 1260

* V závislosti na receptuře

УВБ-2 КУБ

Princip fungování zařízení je založen na postupném míchání složek v hydrodynamických míchačkách při určitém tlaku a teplotě. Díky unikátní konstrukci hydrodynamický směšovač poskytuje okamžité promíchání složek v proudu, což dělá výrobek kompaktnější a méně energeticky náročným. Závěrečná etapa obdržení sourodé vodné bitumenové emulze se provádí v hydrodynamickém směšovači typu „koloidní mlýn“, což poskytuje u východu obdržení garantovaného vysoce kvalitního výrobku.

Pro kontrolu provozních parametrů systému jsou k dispozici měřicí přístroje, které umožňují provoz zařízení v manuálním a poloautomatickém režimu.

обновлено: Květen 25, 2015 автором: globecore