Zvláštnosti modifikovaného bitumenu pro výrobu střešního primeru.

Pro založení základů střech se často používají materiály, které mohou mít na svém povrchu póry a neposkytovat dostatečnou adhezi se střešní krytinou. Pokud se mini díry nebudou včas zapravený, do nich se vsákne voda. To je nežádoucí, proto že při změně teplot a následném mrazu/tání se na povrchu vyskytují trhliny, a střešní krytina se rozpadá.

Za účelem odstranění nepříznivého vlivu poréznosti a zvýšení pevnosti adheze základu střechy se střešní krytinou obě plochy musí být ošetřeny tekutým primerem na bázi bitumenu.

Primer to je koncentrovaná disperse bitumenů, které mají teplotu měknutí pod 80 ºС v speciálně vybraných rozpouštědlech.

Při použití bitumenu pro vytvoření fólie je třeba počítat s oblastí lakových materiálů, protože vodotěsnost pojiva je výrazně nižší než plástu a gumy.

Nicméně, bitumeny mají dobré antikorozní vlastnosti a vysoké dialektické indexy.

Surovinová základna bitumenů je téměř nevyčerpatelná, to dává optimistické předpovědí o přechodu některých laků a barev na bitumenovou bázi.

Při tom nemodifikovaný bitumen ve složení krytiny je třeba změnit, protože nesplňuje stávající normy.

Zavedení modifikátorů dává možnost vyvést bitumenové materiály na novou úroveň: je umožněno použití na rezavých kovových površích. Při tom je možno vynechat drahé pískování.

Rez působí jako modifikátor, nezhoršuje ale naopak zlepšuje výkonné vlastnosti bitumenových nátěrů.

Použití modifikátorů dává možnost zlepšit kvalitu získaných primerů a zvýšit jejich adhezní a pevnostní vlastnosti. Primery zvyšují životnost betonu kvůli maximálnímu vtírání do povrchu a následnému obklopení všech nevázaných částic.

обновлено: Březen 21, 2016 автором: globecore